Jdi na obsah Jdi na menu
 


O praotci Čechovi poněkud jinak

26. 9. 2015

 

O praotci Čechovi jinak

Kosmova Chronica Boëmorum o žádném „praotci Čechovi“ nehovoří. Autor (pravým jménem Cosmas Pragensis nebo Cosmas von Prag) žil údajně v letech 1045–1125. Protože by se podle citovaných číselných dat dožil 80 let, což je na 12. století silně nepravděpodobné, je určitě jeho datum narození i úmrtí chybné.

Kdo Kosmas vlastně byl, to rovněž nevíme. Patrně se jednalo o pražského Němce a církevního učence. Jeho manželka Božetěcha byla prokazatelně Češka. Kosmas si Chronicu Boëmorum vymyslel, a tím se zařadil do společnosti neporazitelných mystifikátorů jakými byli i Palacký a Jirásek. Sepsal také dějiny národa německého Monumenta Germaniae Historica, které (jak je skoro jisté) si také vymyslel.

Autor, žijící ve 12. století v Praze, se potýkal s národnostním rébusem. Území Čech tehdy obývaly tři velké etnické skupiny — Češi, Němci a Poláci. Všichni si říkali „Bémové“, resp. „Böhmer“. Země se v té době nazývala Bohemia, resp. Böhmen. Kosmas se rozhodl nalézt pro tyto etnické skupiny společného „otce“, a tak si ve své fantazii vymyslel „praotce Béma“ (pater Boemus). /19. primátor Prahy (2002-2010) s ním neměl nikdy nic společného, to je jen čistě náhodná fonetická shoda jmen/. Kosmas žádného „praotce Čecha“ neznal.

S výmyslem „praotec Čech“ přišel až ve 14. století kronikář Dalimil (jeho skutečné jméno je neznámé), tedy o 200 let později po Kosmově kronice. Dalimil smyšlenou Chronicu Boëmorum padělal, obohatil ji o další mystifikační falzifikáty a začal jí vydávat za „veršované dějiny českého národa“. A tak se prodral na historickou scénu doposud nikdy nikde neexistující „praotec Čech“.

Ale ještě zpět ke Kosmovu originálu ze 12. století. Autor definoval společenská etnika „Království českého“ (ve skutečnosti Königreich Böhmen) latinským výrazem „Boemem“, čímž chtěl doložit, že původní družina „praotce Béma“ byli Bójové — tedy Keltové. Nikoli Čechové. Psal tím pádem o příchodu Keltů na horu Říp (ve skutečnosti Rip, což ve starogermánštině znamenalo žebro, kopec nebo skála). Příchod „praotce Čecha“ na horu Říp si až ve 14. století vymyslel Dalimil. Takže družina „praotce Čecha“ de facto na horu Říp nikdy nevystoupila.

Onen problém danou hypotézou zdaleka nekončí. Když už Dalimilův „praotec Čech“ o Říp ani nezavadil, jak to vlastně bylo s vůdcem Bójů – „praotcem Bémem“? Kosmas ho sice vystoupit na horu Říp nechal, ale my dodnes nevíme, kdo to přesně Bójové de facto byli. Jednalo se o „čistou“ národnostní rasu, nebo to byla „směs“ různých kmenů?

Již několik století před naším letopočtem Římané nazývali dnešní území Čech jako Boiohaemum. Při svých taženích proti germánským Teutonům, Kimbrům a Markomanům se zajímali o tuto část Evropy jen okrajově, protože tamější obyvatelstvo bylo mírumilovné a tehdejší mocné Římské impérium nikterak neohrožovalo. V úředních záznamech bylo toto obyvatelstvo vedeno pod pojmem „Boiohae“, což by v překladu z latiny znamenalo „Cikáni“. Název území latinským pojmem Boiohaemum lze deduktivně definovat jako „cikánské sídliště“. Tento terminus technicus přežil celá tisíciletí. V dnešní italštině, francouzštině, španělštině a rumunštině jsou připisovány výrazy „Boheme“, „Bohémiens“ atd. jednoznačně cikánskému etniku. Tak např. ve francouzštině „campement bohémiens“ znamená „cikánský tábor“.

Píše-li Kosmas ve své kronice „Croc de Boheme“, nemůže to znamenat nic jiného než „Cikán Krok“. Tato smyšlená osobnost byla synem „praotce Béma“ (jak jinak než praotce Cikána) a Krok měl tři dcery: Cikánky Kazi, Tetu a Libuši.

Již vidím před sebou zástupy Romů, jak se sápou na horu Říp, aby tam jejich předák, praotec Cikán, prohlásil: „Terrare ... nectare mellis et lactis humida.“ /Země oplývající sladkým medem a mlékem…/, přičemž vyzve svůj kočovný národ, aby se právě zde usadil. Dále, Cikánka Libuše si nenechala ujít příležitost, aby vystoupila na vyšehradskou skálu a zvěstovala slávu městu, jež se Praga zove. Dodnes cikánky vykládají důvěřivým lidem z ruky jejich budoucí osud. Je to snad jen náhoda?

Není ovšem divu, že římští kolonisté hovoří o „Bójích“ jako o národu mírumilovném. Opravdu jsem ještě v mém životě neslyšel o tom, že by Cikáni vedli nějakou válku. To, že občas něco ukradli, hlavně něco k jídlu pro své početné rodiny, to je jistě všem známé. Vzpomínám si, že po 2. světové válce jako malý kluk jsem se bál, když vesnicí, v níž jsem byl na prázdninách, táhli cikáni se svým povozem, doprovázeni četníkem, aby a teď nevím koho, právě ten četník chránil. Rovněž Cikány nelze podezřívat, že by byli vedoucími mozky jakýchkoliv sociálních revolucí. To, že se římským vojákům čas od času „ztratila“ tu slepice, tu portmonka, zřejmě nepovažovali ani Caesar, ani Octavianus za bezprostřední ohrožení základů svého impéria. Vycházím-li z mentality cikánského obyvatelstva, že se tam na nějaké to nemanželské dítko tak přísně nehledí, byl styk „Bójů“ s římskými legiemi spíše charakteru stabilizačního než represívního.

Ano, Cikáni jsou nejmírumilovnějším etnikem na této zeměkouli. Je to patrně jediný národ, který nikdy žádnou válku nevedl, žádnou revoluci nevyprovokoval. Cikáni se ke komunismu ani k fašismu nikdy nehlásili a tyto společenské zvrhlosti opravdu nepodporovali. Žádných rasových čistek ani pogromů se nezúčastňovali. Naopak, oni byli pronásledováni. Mnozí z nich byli a jsou věřícími křesťany.

Tak jako Charles Darwin šokoval světovou veřejnost objevem, že lidstvo pochází z opice, musí se Češi, sudetští Němci a těšínští Poláci smířit s tím, že pravděpodobně pocházejí z „praotce Cikána“. Ale to není z hlediska prapůvodního osídlení žádná tragédie. Přece každý z nás ví, že původním obyvatelstvem Latinské Ameriky nebyli ani Španělé, ani Portugalci, ale Amerindové (hanlivě Indiáni). Tak co pořád někteří "radikálové" u nás řeší? To neznají svojí historii?

P. S. Znám řadu Cikánů. Např. renomovanou CK ESO travel a.s. vede Ing. Tomáš Cikán (je generálním ředitelem největší české cestovní kanceláře zaměřené na dálkové exotické destinace). Každým rokem získává ocenění za svojí práci v cestovním ruchu, ESO travel a.s. patří mezi "CZECH 100 BEST" firem. V letech 2001-13 patnáctkrát obdrželo ocenění "Nejlepší touroperátor pro Asii a Ameriku". S ESO travel a.s. jezdí tisíce spokojených zákazníků, např. Karel Gott s rodinou a také já. No a co? Že je v jejím čele Čech Cikán? Mně ani božskému Karlu Gottovi to nevadí.