Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lucius Annaeus Seneca - 100 citátů

18. 12. 2010

 

LUCIUS ANNAEUS SENECA – 100 CITÁTŮ
 
1. Abys byl milován, miluj!
2. Bojácný je nevolníkem.
3. Cizí vady máme před očima, vlastní za zády.
4. Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.
5. Co je platné přeplout moře a střídat města! Chceš-li uniknout tomu, co tě trápí, musíš být ne jinde, ale jiný!
6. Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?
7. Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.
8. Co nezmůže rozum, často vyléčí čas.
9. Co osud nedal, nemůže ani vzít.
10. Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník.
11. Čím prudší je bouře, tím kratší má trvání.
12. Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.
13. Dokud žijeme, učme se, jak žít.
14. Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.
15. Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
16. Hanebné vítězství je nad vlastními lidmi.
17. Hlas lidu je posvátný.
18. Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.
19. Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc.
20. Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.
21. I po špatné sklizni je třeba zasít.
22. I samotnému císaři, který může všechno, není právě proto mnohé dovoleno.
23. I z prostého domu vychází často i velký muž.
24. Jednej s podřízenými tak, jak chceš, aby nadřízený jednal s tebou.
25. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.
26. Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
27. Kdo lituje, že chyboval, je téměř nevinný.
28. Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.
29. Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.
30. Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě.
31. Kdo se chlubí svým původem, vychloubá se vlastně cizím peřím.
32. Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství.
33. Když lidé vyučují, sami se učí.
34. Léčení nic tak neškodí, jako častá změna léků.
35. Loď nemá nikdy kotvit na jednom laně.
36. Mlčení se jeví jako přiznání.
37. Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si co říkáme: ať se slova shodují s životem.
38. Mýliti se je lidské.
39. Naděje je poslední útěchou v neštěstí.
40. Na mnohé věci se neodvažujeme ne proto, že by byly těžké, ale proto, že se na ně neodvažujeme.
41. Nejdřív starcům slábne paměť.
42. Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.
43. Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.
44. Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
45. Není možno milovat a být přitom moudrým.
46. Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.
47. Neštěstí je příležitostí pro statečnost.
48. Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.
49. Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez úroku.
50. Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.
51. Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
52. Nic na světě nám nepatří, jenom čas.
53. Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.
54. Nikdo se nerodí moudrým.
55. Non schoale sed vitae discimus. Neučíme se pro školu, ale pro život.
56. Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.
57. O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké, ale těžké jsou proto, že se o ně nepokoušíme.
58. Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství.
59. Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.
60. Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.
61. Osud se silných bojí, ale zbabělé drtí.
62. Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký.
63. Píle je největší pomocí i střednímu nadání.
64. Pláč uleví ve strastech.
65. Pokud žijeme, učme se žít.
66. Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
67. Používej radši uší než jazyka.
68. Pro činného člověka není žádný den dlouhý.
69. Průměrnost je nesmrtelná, podlost věčná.
70. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
71. Především se nauč mít radost. Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.
72. Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek.
73. Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.
74. Stát se dobrým člověkem je umění.
75. Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho.
76. Světlo se špatně snáší se špatným svědomím.
77. Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají.
78. Špatnostem se lze naučit i bez učitele.
79. Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
80. Tím, že učíme jiné, učíme sebe.
81. Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí.
82. Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.
83. V každém dobrém člověku sídlí bůh, i když nevíme jaký.
84. Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.
85. Všechny neřesti, které se dějí veřejně, jsou méně závažné.
86. Všichni rádi stárnem, když je nám osmnáct.
87. Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme.
88. V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
89. Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.
90. Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
91. Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
92. Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta.
93. Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.
94. Zvířata, jejichž kopyta ztvrdla na drsné půdě, mohou jít po jakékoli cestě.
95. Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.
96. Žena buď miluje nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.
97. Život je dost dlouhý, když víš jak ho prožít.
98. Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak dobře byl zahrán.
99. Život měříme činy ne časem.
100. Žít znamená bojovat.