Jdi na obsah Jdi na menu
 


NP Koli

31. 8. 2010

 

Karelský NP Koli
 
Tento národní park leží v severní Karelii, v části Lieksa, na západním břehu Pielinského jezera, které má svojí hladinu v nadmořské výšce 100 metrů. Park byl zřízen v roce 1991 na současné rozloze 30 kilometrů čtvrečných pro ochranu krajiny Koli a starého horského lesa, rostlinných biotopů. Tato krajina patří k nejpůvabnějším ve Finsku, je jedním z nejatraktivnějších finských národních parků.
 
Geologie a krajina
Hory Koli jsou relikty prehistorického horského řetězce – Kareliden. Kareliden se vytvořili před skoro 2000 miliony lety jako masivní zkamenělá pískovcová formace vyklenutá pod tlakem kolidujících pevninských desek. V tomto procesu vzniklé křemencové vrstvy odolaly erozi a zvětrání během doby ledové. Nejvyšší vyzdvižení horského řetězce a zároveň jižního Finska - to je vrchol Ukko-Koli, který má výšku 347 m n. m. a je 254 metrů nad hladinou Pielinenského jezera. Někdo by se usmál "výšce" 347 metrů nad mořem, je však třeba si uvědomit výškový rozdíl proti hladině jezera a ten je jedním z největších v zemi. Pevninský ledovec se stáhl zpět před 9000 lety. Doba ledová zanechala na tomto území typické stopy (nejvýznamnější z nich je Oser-formace Herajoki-Hiekkaniemi). Dalšími stopami doby ledové jsou pahorky s rýhami a puklinami v nadmořské výšce horského tahu. Horské kulaté vrchy jsou paralelní, ve směru stahujícího se ledovce plynoucí usazeniny, na jejichž severovýchodní straně se vytvořily příkré svahy a mezi nimi ležící údolní propasti.
 
Putování a informační místa
Národní park je určen pro pěší turistiku. Turisté mohou volit mezi několika označenými stezkami, jejichž výchozím bodem je orientační tabule v Yla-Koli, která se nachází vedle hotelu Koli. Mapu lze koupit v hotelu Koli a v Koliporttio, případně v lesnickém výzkumném ústavu. Na území parku je zřízena řada ohnišť. V zimě může park posloužit tři až osmi kilometrovými lyžařskými tratěmi. Kromě toho existuje spojení lyžařských drah s drahou Kopravaara a Loma-Koli. Návštěvní centrum národního parku je ve vstupní hale hotelu Koli. Na odbočce do Koli na Národní ulici 18 v Joensuu-Kajaani se nachází informační centrum Kolinportti, ve kterém se lze dozvědět mnohem více o parku a o ochraně přírody (v parku převažují smrkové lesy a hájové porosty, dále břízové lesy a lesní louky). Národní park Koli je útočištěm pro četné ohrožené druhy rostlin. Nejvzácnějším z nich se daří v hájích a v úrodných hnědých bažinách.
 
Zvířena
Z ptáků se nejčastěji vyskytují pěnkavy, ve hlubokých lesích žijí střízlíci a třinácti prstoví datlové, kteří patří k ohroženým druhům. K nejběžnějším vodním ptákům patří rackové a kachny. Ze savců musíme jmenovat losy, lišky, kuny, rysy a zajíce a též medvědy. Datlové hnízdí především na osikách. K obzvláště ohroženým bezobratlým živočichům z čeledi šneci patří Bulgarica cana, kteří se ve Finsku vyskytují jen v Národním parku Koli a také zde žije vzácný druh mouchy Sova interrupta.
 
Dějiny osídlení a kultury
Podle záznamů z 15. století i z pozdějších dob bylo Koli téměř neobydleným územím. Minimum obyvatel, co zde žilo, respektovalo tyto hory, dokonce hory pro ně znamenaly hrozbu. Teprve v 18. století proniklo osídlení až k úpatí hory. Na přelomu století vyšlo z národní romantiky kareliánské hnutí. Mnoho umělců, komponistů a spisovatelů nacházelo inspiraci právě v této krajině. V současné době je park zejména pro zahraniční turisty velkou atrakcí.
 
Výzkum na území Koli
Na základě svých geologických, přírodních a krajinných hodnot je oblast Koli pro vědce různých disciplín velmi přínosná. Výsledky průzkumu jsou ukládány do databáze, která napomáhá dalšímu výzkumu a potřebě jiných chráněných oblastí. Na základě výzkumných výsledků o ohrožených rostlinách a zvířatech vznikají plány ohrožení těchto druhů. Skalní útvar horského řetězce je geologicky prozkoumán. Pro oblast Koli probíhá jednání o plánování výsadby lesa, díky kterým může být oblast lesa výhodně zohledněna. Přírodní typy a kulturní krajiny, vzniklé „kočovným hospodářstvím“ jsou v dnešní době udržovány pomocí setí, kosení…
 

            Pokud navštívíte bývalé Čuchonsko, dnešní Finsko, musíte si do NP Koli zajet. Zde na vlastní oči uvidíte úžasnou finskou krajinu z jedinečného nadhledu. Není lepší místo k poznání severoevropského "Suomi", než právě odsud. Pokud sem nezajedete, dopadnete stejně jako ti, kteří nenavštívili v Chorvatsku Dubrovník nebo v Čechách Prahu či v Itálii Řím.