Jdi na obsah Jdi na menu
 


Les Království

18. 8. 2010

 

Les Království – nová česká kulturní památka

Když se řekne přehrada, mnohý z nás si představí mohutné ošklivě šedé betonové monstrum, jehož základní funkcí je zadržovat množství vody.
 
       Tak tomu ale u přehrady Les Království (je možné se setkat i s názvy Těšnov, Bílá Třemešná – podle blízké obce) není.  Naopak. Tato přehrada dokonale spojuje technické řešení s estetickou stránkou stavby.
 
        Že přehrada Les Království je považována za krásnou stavbu, není dáno hrází, nejdůležitějším prvkem přehrady, ale stavbami na ní. Věžičky s červenými taškami slouží především pro okrasu, pro oko příchozích. Věžičky připomínají romantický zámek ze 19. století.

cz_les_kralovstvi_1.jpg

       Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi. Leží u samoty Těšnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Království. Právě po němž dostala přehrada své jméno.
 
       Prvotní myšlenka na přehrazení Labe se stala aktuální po roce 1897, kdy se údolí od Vrchlabí přes Dvůr Králové až k Pardubicím proměnilo díky obrovské povodni v měsíční krajinu. Bylo proto rozhodnuto vystavět dvě říční hráze, které by zadržovaly náhlé přívalové vody. Jedna byla vystavěna pod Špindlerovým Mlýnem a druhá – Les Království – v úzkém údolí Labe nad Dvorem Králové.
 
        První přípravné práce na této přehradě začaly v roce 1903. Tehdy se počaly připravovat podklady pro zpracování projektu. Ten zpracovala firma Technické oddělení pro úpravu řek za vedení stavebního rady Ing. Josefa Plicka. Samotnou stavbu pak provedly firmy Ing. J. V. Velflík (část stavební) a Fanta & Jireš (část strojní). Stavební práce byly zahájeny v roce 1910 a trvaly, po nezbytném prodloužení výstavby kvůli první světové válce, až do roku 1920. Za stavební materiál byl použit místní královédvorský pískovec.
 
       V základu je hráz široká 37 metrů a v koruně 7,2 metrů. Její délka je v koruně 218 metrů a maximální výška nad základovou spárou 41 metrů. Kromě hráze patří ještě k vodnímu dílu obtokové tunely, přelivy, výpusti a domek hrázného. Po zprovoznění hráze byly zjištěny značné průsaky do obtokových tunelů, proto byla v letech 1929-1930 vystavěna na levém břehu 182 metrů dlouhá ochranná zeď k zamezení průsaků, na kterou byla v letech 1937-1938 napojena kolmo do svahu betonová zeď. Tím byly průsaky v tomto místě odstraněny. Další utěsňování bylo provedeno v rámci generální opravy v letech 1952-1959. Tehdy byla provedena celková injektáž pravého obtokového tunelu. V rámci této generální rekonstrukce došlo také k opravě hrázové výpusti a přivaděče na elektrárnu a všech jejích vtokových elementů. Také došlo ke změně původního uspořádání spodních výpustí na obtokových tunelech. Tři výpusti u pravého obtokového tunelu byly zrušeny a tunel před pravou šoupátkovou šachtou pod domkem hrázného byl zabetonován.
 
       Díky své poloze v zalesněném údolí řeky Labe a svým architektonickým ztvárněním je přehrada jednou z nejkrásnějších v celé České republice. Od 3. září 1958 je Les Království i s elektrárnou zapsána jakonemovitá památka, od roku 1964 je národní technickou památkou, od 1. července 2010 je na seznamu národních kulturních památek.
 
        K této památce patří ještě několik dalších statistických dat: Poloměr křivosti je 200 metrů, nadmořská výška hráze je 327,71 m n. m. Objem hrázového tělesa je 95 000 metrů krychlových, maximální hladina dosahuje do výše 325,25 m n. m. Spodní hrázová výpust má průměr 2000 mm s maximální průtokovou kapacitou 44,31 metrů kubických za sekundu. Tři výpusti jsou v šachtě na levém obtoku, každá o průměru 1000 mm. Levý obtokový tunel má délku 276,17 metrů, příčný profil je podkovitý s výškou 5,4 metru. Pravý obtokový tunel má délku 263,5 metru, příčný profil je kruhový o průměru 6 metrů. Bezpečnostní přeliv má 5 polí s maximální kapacitou 71,57 metrů krychlových za sekundu. Délka přelivné hrany je 54,7 metru. Bezpečnostní přeliv šachtový levý má maximální kapacitu 72,6 metrů krychlových za sekundu a délka přelivné hrany je 21,56 metru. Bezpečnostní přeliv šachtový pravý má maximální kapacitu 111,7 metrů krychlových za sekundu a délka přelivné hrany je 33,63 metrů. Celkový objem je 9,158 milionů metrů krychlových, maximální zatopená plocha je 90 hektarů. Součástí vodního díla je průběžná vodní elektrárna na pravém břehu pod hrází. Je opatřena dvěma Francisovými turbínami o instalovaném výkonu 2 x 1,105 MW. Tak to už jistě stačí. 
 
       Přehrada Les Království patří do správy státního podniku Povodí Labe. Ten ale nemůže být příjemcem evropské dotace. Financování projektu na větším otevření přístupu turistů k přehradě proto měla zajistit královéhradecká pobočka České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti. Ta měla na projektu zájem a proto požádala Evropskou unii o třicetimilionovou dotaci na posílení turistického ruchu a uspěla. Jaké však bylo překvapení, když koncem listopadu 2010 pobočka ČVVS od dotace odstoupila z důvodu, že by nebyla schopna tak náročný záměr plynule a bezpečně naplnit!  Projekt na větší otevření přehrady veřejnosti počítal s důkladnou rekonstrukcí domku hrázného, v němž měla vzniknout nová expozice se základními textovými a mapovými informacemi a věž s cimbuřím kamenného hradu se měla proměnit na vyhlídkové místo. Za "dotační evropské peníze" měly u přehradní hráze vzniknout i nové veřejné toalety a parkoviště s přístupovou komunikací. Další miliony chtěl správce přehrady investovat ze svého rozpočtu do předláždění současných komunikací a do instalace nového veřejného osvětlení s replikami původních lamp.  Projekt počítal i se zpřístupněním některých dalších částí přehrady, kam by se mohla veřejnost ve stanovených návštěvních dnech v doprovodu obsluhy podívat. Ale jsme v Čechách a tak kvůli personáliím pro turisty nebude uskutečněno nic  (připomíná mi to chování a jednání námi ve volbách zvolených zástupců, kteří nás měsíc před volbami naháněli, aby po uzavření volebních místností, když dosáhli svého -  třeba i pofidérním zákulisním koaličním jednáním  na voliče na další volební období zapomněli a otevřeně se jim vysmáli s domněnkou, že zapomenou a příště je opět zvolí. Ale od vyhoření vládnoucí kliky KSČ v listopadu 1989 a poté dohodnuté "revoluce" nám zejména ve 21. století probíhající politické taškařice ODS a ČSSD do listopadu 2010 už stačily). Ale zpět k unikátní technické a národní kulturní památce.      
       
        es korunu hráze vede komunikace III. třídy Dvůr Králové–Hostinné a Dvůr Králové–Nová Paka.
 
        A jak se Vy k tomuto obdivuhodnému dílu dostanete? Autem ze Dvora Králové asi 4 kilometry po silnici č. 300, pak odbočíte vpravo na silnici č. 325 – směr Bílá Třemešná. V Bílé Třemešné je odbočka doprava a dál už Vás navede ukazatel směru na přehradu.
 
      Tak přeji hezké pokoukání, alespoň zvenku, na „pohádkovou“ přehradu. Třeba se do stého výročí dokončení stavby  leccos změní a výše uvedený projekt či jemu podobný se uskuteční.