Jdi na obsah Jdi na menu
 


Panna a Baba - to jsou Trosky

14. 8. 2010

 

Panna a Baba – to jsou Trosky
 
Trosky patří mezi nejtajemnější místa v České republice. Nacházejí se 9 kilometrů jihovýchodně od Turnova v Českém ráji. O hradu existuje řada pověstí. Trosky uchvacovaly lidi již v pravěku. Ti je už tehdy považovali za bránu do pekel, možná že se na tajemném hradu v podzemí nachází bájný poklad. Už Keltové Trosky využívali jako svojí svatyni. Kdeže ještě byli Lech a Čech?
 
Trosky mají opravdu zvláštní postavení. Při jarní rovnodennosti je přesně napůl dělí první jarní sluneční paprsky, které vyjdou nad Táborem a zamíří na Bezděz. Byl to záměr stvořitele nebo jen nahodilost stvořená přírodou?
 
Mezi oběma čedičovými homolemi byl založen kolem roku 1380 vnitřní hrad. O podobě původního hradu se nedochoval žádný obraz nebo rytina. Ví se, že z jihu byl hrad chráněný prudkým svahem, na severu předhradím. Boky zajišťovaly více než dostatečně obě čedičové homole. Ty však nezůstaly nevyužity. Na obou nepřístupných vrcholech byly postaveny věže. Na nižší, zavalitější (relativní výška je 47 metrů), nazývané „Baba“ se zvedala nižší, pětiboká věž. Na východní, štíhlejší homoli (relativní výška je 57 metrů), která se snad pro svou nepřístupnost nazývá „Panna“, se tyčila vysoká, hranolová věž.
 
Po smrti Čeňka z Vartenberka, zakladatele hradu, připadl hrad králi Václavu IV. V roce 1398 získal hrad a celé panství od Václava IV. Ota z Bergova a po něm ho zdědil jeho stejnojmenný syn – Ota mladší. Ten, jako zarytý katolík na sebe upoutal hněv vojsk vedených Janem Žižkou z Trocnova. Ta Trosky v roce 1424 oblehla, ale dobýt se jim nepodařilo. V roce 1438 se hrad stal znenadání kořistí dvou záškodníků, Kryštofa Šofa zvaného z Helfenburka, a jeho druha Švejkara. Podařilo se jim zmocnit se nejen hradu, ale zajmout tam i majitele, Otu z Bergova. Šof a Švejkar se stali postrachem celého kraje. V roce 1440 se východočeský landfrýd rozhodl k ráznému činu. Jeho vojska oblehla Trosky, ale hrad opět odolal. Obráncům prý pomáhala tajná chodba pod hradem.
 
V roce 1455 syn Oty z Bergova – Jan prodal Trosky s celým panstvím pánovi sousedního panství a hradu Kosti, Janu Zajícovi z Hazmburka. To byl konec živé existence hradu. V roce 1469 byly Trosky dobyty královským vojskem. Hrad se stal už jen střediskem hospodářské správy a několikrát ještě změnil majitele. Ještě za třicetileté války hrad stál, i když už opuštěný a zpustlý.
 
Teprve pozdní romantismus 19. století objevil znovu zapomenutou zříceninu. Malebné Trosky se stávaly stále častější inspirací malířů i básníků. V roce 1821 prodali Valdštejnové Trosky Janu Lexovi z Ahrentalu. Jeho syn Alois začal v roce 1841 stavět točité schodiště, jímž chtěl zpřístupnit vrchol Panny a tak využít vyhlídky do dalekého okolí. Bohužel v roce 1843 zemřel a stavba zůstala nedokončena. Se stavbou schodiště se skončilo v místě, kde se dnes nachází hradní vyhlídka.
 
V roce 1928 se staly Trosky majetkem Klubu českých turistů. Od roku 2001 jsou národní kulturní památkou. Tu spravuje Památkový ústav se sídlem v Pardubicích. Baba je zpřístupněna od roku 2000, pod Pannou je vyhlídka.
 
Trosky nejsou jen zříceninou hradu. V okolních údolích se skrývají údajně nejkrásnější rybníky CHKO Český ráj. Úzká údolí, strmé svahy nebo dokonce skalní stěny, vystupující přímo z vodní hladiny. Přírodní rezervace a památky jsou na malé ploše v těsné blízkosti hradu. Jejich účelem je ochrana ohrožených nebo zvláště chráněných rostlin a živočichů a samozřejmě ochrana těchto míst a přírodních biotopů jako taková.
 
Dávno už leží Trosky v rozvalinách, ale za bouřlivých nocí, kdy se blesky křižují nad krajinou, je prý slyšet z věží pláč a sténání. I proto lidé nazvali východní, vyšší a štíhlejší věž „Pannou“, nižší západní hmotnější „Babou“.
 
Trosky a přilehlá skalní města a údolí jsou skvělým místem pro načerpání nové energie. Značení cest a cyklostezek je přehledné a nabízí velké množství turisticky atraktivních cílů. Stačí se jen vydat na cestu. Tak jděte do toho!
 
Otevřeno (platí pro rok 2010) je v dubnu a říjnu (So, Ne, svátek) 8:30-16 hodin, květen–srpen (mimo pondělí) 8:30-17:30 hodin, září (mimo pondělí) 8:30-16 hodin. Základní vstupné (2010) je pro dospělé 50 Kč, zlevněné pro dětí 6-15 let, studenty s průkazkou a seniory nad 65 let stojí 35 Kč. Rodinné vstupné pro 2 + 2–3 děti je 150 Kč, pes (platí páníček) má vstup za 10 Kč. Prohlídky jsou bez průvodce - individuální.