Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stříbro

26. 9. 2016

Stříbro v minulosti a dnes 

Město Stříbro (v lednu 2016 zde žilo 7 700 obyv.) leží 30 kilometrů západně od Plzně. Založil ho roku 1131 český kníže Soběslav I. Obtéká ho řeka Mže.

I když je rozlohou nevelké (47,8 km2), nabízí řadu památek i turistických cílů, které zaslouží návštěvníkovu pozornost. Jeho historie vždy byla spjata s výhodnou polohou na trase obchodní stezky Praha–Norimberk a stejnou měrou i s hornictvím a dolováním rud.

Dobývání rudy dalo městu i jméno. Místní horniny obsahovaly sice podstatně více olova než stříbra, ale slovo Stříbro lahodí uchu mnohem více, než by znělo Olovo.

V letech 1240-1250 byly na skalnatém ostrohu nad řekou nad původní hornickou osadou položeny základy nového královského města. Ve 13. a 14. století Stříbro získalo od českých králů mnoho výsad. Před husitskými válkami patřilo ke čtyřem největším městům Plzeňska. Nedobyl ho ani Jan Žižka, ani křižáci.

16. století bylo pro místní érou rozvoje, vzkvétala řemesla, vznikla řada městských domů, radnice. Pohromu přinesla třicetiletá válka. Město drancovali nejprve Švédi, následně i císařská armáda. Ve 2. polovině 17. století opět obnovili těžbu v olověných dolech, které městu vrátily bývalou prosperitu, sílila však převaha německého osídlení. Těžba olověných rud byla ukončena počátkem 80. let 20. století.

Historické jádro je městskou památkovou zónou. Nedávno zrestaurovanému náměstí dominuje renesanční radnice se sgrafitovou fasádou. Ve městě se nachází řada dalších významných historických objektů.

Gotický minoritský klášter založený Švamberky již ve 13. století prošel barokní přestavbou, dnes v něm naleznete městské muzeum i infocentrum. Oč „obyčejně“ budova působí z vnějšku, o to překvapivější jsou historické interiéry, ve kterých naleznete řadu expozic. K nejzajímavějším patří hornická a geologická.

V klášteře také byl několik let pohřben Albrecht z Valdštejna a jeho druzi, zavraždění v Chebu v roce 1634, jejichž ostatky sem byly převezeny potají (v koberci). Ke klášteru náleží i torzo barokního Kostela sv. Máří Magdalény.

Pozoruhodné je opevnění města uzavírající prstencovitě hradbami centrum. Jejich zbytky jsou zachovány v parku a na jižní straně města. Nejzajímavějším pozůstatkem opevnění je kamenný most přes Mži s pěti oblouky a dvoupatrovou hranolovou věží. Stříbrská věž je (kromě mostní věže Karlova mostu) jediná svého druhu v Čechách.

Z několika městských bašt a věží zbyla pouze jediná, tzv. Husitská stojící nedaleko mostu. Byla již před 300 lety přestavěna na obytný objekt s barokním štítem.

K nejstarším stavbám města náleží kostelík staré hornické osady vybudovaný v období kolem roku 1180. Ten byl několikrát přestavěn. Dnes je nepřístupný, ale již začala jeho postupná rekonstrukce.

Téměř každému pohledu na město vévodí věž děkanského kostela sloužící i jako vyhlídka (duben-září). Kromě výhledů z ochozu věže si můžete prohlédnout i bývalý byt věžného.

Určitě neopomeňte návštěvu dalších dvou turistických lákadel. Obě se nacházejí nedaleko radnice. Prvním je 13. poledník východní zeměpisné délky (pomyslná čára spojující oba zemské póly). Ve Stříbře je linie zhmotněná kameny z dalších míst Evropy, Afriky, Antarktidy ležících na této spojnici.

Druhým lákadlem je hornický skanzen, který spolek místních nadšenců začal budovat v prvním decéniu 21. století. Díky jejich úsilí si dnes můžete prohlédnout 700 metrů královské štoly Prokop z roku 1513 a expozici důlní techniky.